تاریخ انتشار: 95-10-01 11:10:43 چهارشنبه
(275)

سنجش رشد مهارت کودک - چک لیست رشد از بدو تولد تا سه ماهگی

چگونگی بازی کردن ،حرف زدن ،یادگیری و فعالیت های کودک سرنخ‌های بسیارمهمی در مورد روند رشد او بدست می دهد .نقاط عطف رشد ،فعالیت هایی هستند که بطور معمول کودک در سن خاصی قادر به انجام آنها است .لازم است تا والدین در هر دوره‌ای این نشانه‌ها یا نقاط عطف را در مورد کودک خود بررسی نمایند .با استفاده از این چک لیست موارد گفته شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به راهنمایی یا وجود پرچم قرمز میتوانید نتایج را با ایمیل ما به آدرس info@fesghely.ir   یا با پزشک کودک در میان بگذارید .در صورت نیاز به راهنمایی پس از بررسی شرایط ،توصیه‌های لازم شامل بازی ها یا تمرین های مناسب کودک برای شما ایمیل خواهد شد .

.

چک لیست بررسی رشد مهارت های کودک

.

مهارت های فیزیکی/حرکتی

* قادر به گرفتن اشیا با دست میباشد (یک تا دو ماهگی)

* موقعی که به پشت خوابیده میتواند دستها را به سمت وسط بدن جمع کند (یک تا دو ماهگی)

* موقعی که روی شکم خوابیده میتواند سر را بالا بیاورد (سه ماهگی)

* موقعی که روی شکم خوابیده میتواند از دست ها برای بالاگرفتن قسمت بالای بدن استفاده کند (سه ماهگی)

* هنگامی که روی شکم یا به پشت خوابیده میتواند پاها را بکشد (دو تا سه ماهگی)

* میتواند انگشتان دست را باز و بسته کند (دو تا سه ماهگی)

* وقتی کف پاها بر روی سطحی صاف قرار میگیرد ،خود را به سمت پایین میکشد (سه ماهگی)

* بعضی وقت ها از روی شکم به پشت غلت میزند (سه ماهگی)

مهارت های شناختی

* با برگشتن به طرف صدا یا تکان خوردن یا هر نوع واکنشی به اصوات جواب میدهد (تا یک ماهگی)

* صورت اطرافیان را به دقت نگاه میکند (دو تا سه ماهگی)

* اشیا متحرک را با نگاه تعقیب میکند (دو ماهگی)

* اشیا و اشخاص آشنا را از فاصله دور تشخیص میدهد (سه ماهگی)

* شروع به استفاده هماهنگ از چشم و دست میکند (سه ماهگی)

زبان و ارتباطات 

* بعضی مواقع به صدای بازی اطرافیان لبخند میزند (دو تا سه ماهگی)

* در برابر صدا ،واکنش نشان میدهد (شروع از سه ماهگی)

* به صدا توجه میکند (یک تا سه ماهگی)

* در برابر صدای بلند واکنش هیجانی نشان می دهد (یک تا سه ماهگی)

* شروع به نمایش بی‌حوصلگی میکند (مثلا با گریه یا نق‌زدن)(دو تا سه ماهگی)

مهارت های اجتماعی/عاطفی

* ارتباط چشمی برقرار میکند (تا یک ماهگی)

* شروع به توجه و لبخند به اطرافیان میکند (یک تا سه ماهگی)

* از بازی با دیگران لذت برده و با قطع شدن بازی گریه میکند (دو تا سه ماهگی)

* با چهره و بدن بهتر و مشخص‌تر از قبل ارتباط برقرار میکند . (واکنش‌های بهتری دارد) (دو تا سه ماهگی)

پرچم‌ های قرمز در رشد (یک تا سه ماهگی)

** به منابع صدای بلند نگاه نمیکند (یک تا سه ماهگی)

** طی دو تا سه ماهگی اشیا متحرک را با چشم تعقیب نمیکند .

** در دو ماهگی به صدای شما - مادر یا پرستار یا پدر - لبخند نمیزند .

** در سه ماهگی قادر به چنگ زدن و گرفتن اشیا نیست .

** در پایان سه ماهگی به دیگران - افرادی غیر از مادر و پدر - لبخند نمیزند .

** در سه ماهگی به خوبی قادر به نگه داشتن سر نیست .

** در سه ماهگی قادر به حرکت مردمک چشم در همه جهات نیست (برای تست از اطراف کودک را صدا بزنید)

توجه :

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق میتوانید نتایج را با  ایمیل ما به آدرس info@fesghely.ir  یا با پزشک کودک در میان بگذارید .در صورت نیاز به راهنمایی پس از بررسی شرایط ،راهنمایی های لازم شامل بازی ها یا تمرین های مناسب کودک برای شما ایمیل خواهد شد .

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد