مهارت های ارتباطی - زبان و گفتار

مهارت های ارتباطی – زبان و گفتار (Speech ,Language & Communication Development)

مهارت های ارتباطی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته میشود که کودک با کمک آنها قادر به برقراری ارتباط با دیگران میباشد .

مهارت های ارتباطی در یک نقسیم بندی اولیه به شاخه هایی تقسیم میشود که شامل مهارت زبان ،گفتار و ارتباط میباشد .

مهارت ارتباطی بصورت واحد به توانایی شخص در استفاده از مهارت های زبانی و گفتار در برقراری ارتباط با دیگران اطلاق میشود .انسان ها برای برای سوال ،شرح موضوع ،بحث و فهم مشخصات از زبان استفاده میکنند و در کنار آن از قواعد غیرکلامی استفاده میکنند تا با گوش کردن ،نگاه کردن و فهم نوبت مکالمه و زمان تغییر زبان ارتباطی موثر و مطلوب برقرار نمایند .

.

مهارت ارتباطی

.

مهارت های گفتاری به صحبت روان و بدون وقفه ،توانایی گفتن کلمات طولانی و تکرار کلمات ،حرف زدن با صدای بلند و بیان واضح و استفاده درست از زیر و بم صدا گفته میشود .

با مهارت های زبانی ما همزمان قادر به صحبت و درک زبان دیگران خواهیم بود .در حقیقت زبان مجموعه ای از کلمات و اصوات است که برای شرح اشیا ،اعمال و ویژگی ها و ساخت جملات برای مکالمه و روایت بر مبنای قواعد گرامری بکار میرود .

در بررسی روند رشد مهارت ها در کودکان معمولا مهارت های این دسته را به گروه های زیر برای بررسی دقیقتر تقسیم بندی میکنند :

۱.درک مطلب

۲.زبان فارسی

۳.زبان خارجی

۴.خواندن

۵.حرف زدن

۶.نوشتن

۷.گوش کردن و توجه

۸.تلفظ کلمات

۹.داستانگویی

۱۰.جمله سازی

مهارت های ارتباطی - زبان و گفتار 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم