مهارت فیزیکی - حرکتی

مهارت فیزیکی - حرکتی (Physical & Motor Skills)

مهارت فیزیکی - حرکتی به توانایی های فرد در انجام هر نوع فعالیت بدنی مثل پیاده روی ،اشاره کردن ،دویدن ،شنا و غیره اطلاق میشود .در افراد بالغ این مهارت ها را میتوان به گروه هایی مثل استحکام ،انعطاف پذیری ،چابکی و رشد سالم قلب و عروق تقسیم نمود .

مهارت های فیزیکی و حرکتی در کودکان اما دارای تقسیم بندی خاصی است .در کودکان این گروه از مهارت ها به دسته های زیر تقسیم میشوند :

  • مهارت های فیزیکی و حرکتی درشت

  • مهارت های فیزیکی و حرکتی ظریف

  • تعادل و هماهنگی در حرکات

مهارت فیزیکی - حرکتی درشت مربوط به اعضا و ماهیچه های بزرگ بدن میشود و کودک را قادر به کنترل عضلات بزرگ بدن و انجام حرکاتی مثل صاف نشستن ،راه رفتن ،دویدن و ضربه زدن میکند .مهارت های این دسته همزمان با افزایش سن کودک پرورش یافته و تا شش سالگی کامل میشود .یعنی کودک شش ساله قادر به انجام تمامی حرکات ساده فیزیکی است .این دسته از مهارت ها در قالب تعادل و پایداری هم تعریف میشود .

.

مهارت فیزیکی

.

مهارت فیزیکی و حرکتی ظریف مربوط به اعضا و ماهیچه های کوچک بدن است مثل ماهیچه های دست و انگشتان دست و پا و انگشتان پا .این دسته از مهارت ها کودک را قادر به فعالیت هایی مثل نوشتن ،بریدن ،نقاشی و غیره میکند .مثل دسته فوق این دسته از مهارت ها هم با رشد سنی کودک رشد یافته و کودک به انواع توانایی های ظریف بدنی تسلط می یابد .البته کسب مهارت های این دسته بسته به رشد و کسب مهارت های دسته اول است .در یک تقسیم بندی جزیی تر مهارت های این دسته به گروه های زیر تقسیم میشود :

۱.هماهنگی چشم و دست

۲.گرفتن و نوشتن با قلم

۳.اشاره کردن یا نشان دادن

در نهایت توصیه میشود که کودک را در دوره های سنی مختلف مجبور به انجام اعمال فیزیکی مخصوص سنین بالاتر نباید نمود .

دسته سوم از مهارت های فیزیکی و حرکتی مهارت هماهنگی و تعادل است که مهارت تعادل به توانایی کودک در حفظ تعادل هنگام راه رفتن ،ایستادن ،پرتاب کردن یا چرخیدن اطلاق میشود .مهارت هماهنگی هم به توانایی کودک در هماهنگ کردن دو فعالیت مختلف با هم اطلاق میشود .مثلا دویدن و هم زمان گرفتن توپ یا ضربه زدن به توپ .

مهارت فیزیکی - حرکتی 110 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 16 از 110 آیتم
نمایش 1 - 16 از 110 آیتم