مهارت اجتماعی - شخصی و عاطفی

مهارت های اجتماعی - شخصی و عاطفی (Personal, Social & Emotional Development )

مهارت های اجتماعی و شخصی به توانایی اعتماد و تکیه کودک بر مراقبان اصلی اطلاق میشود .همچنین با رشد کودک این مهارت به ارتباط بهتر کودکان با مراقبان ،افراد بالغ و همسن و سالهایش توسعه می یابد .

مهارت های اجتماعی با تعریفی دیگر به مجموعه مهارت هایی گفته میشود که با کسب آنها کودک قادر به حفاظت از خود (مثلا با شستن دست ها یا غذا خوردن دز ظرف غذا) و برقراری ارتباط با دیگران میباشد (برقراری ارتباط هنگام بازی یا درک احساسات دیگران) .مهارت های اجتماعی دربرگیرنده دانسته هایی است که کودکان در مورد خود و نوع ارتباطشان با دیگران کسب کرده اند .

.

مهارت اجتماعی

.

مهارت های اجتماعی - شخصی و عاطفی در تقسیم بندی های جزیی تر به گروه های زیر تقسیم بندی میشود .با توجه به این تقسیم بندی ها و مقایسه مهارت های کودکان با آنها میتوان میزان پیشرفت و اجتماع پذیری و همچنین رشد مهارت های شخصی و عاطفی کودک را بررسی نمود :

۱.توانایی انطباق با تغییرات 

۲.دلبستگی

۳.توانایی تصمیم گیری

۴.پیروی از دستورالعمل

۵.پرورش حس کنجکاوی

۶.سلامت و بهداشت شخصی و عمومی 

۷.توجه و تمرکز

۸.مدیریت رفتار و احساسات 

۹.پشتکار

۱۰.آموزش اقتصادی

۱۱.مسئولیت و تعهد 

۱۲.اعتماد به نفس

۱۳.آگاهی اجتماعی و همدلی

۱۴.کارگروهی و مشارکت 

مهارت های شخصی و عاطفی هم معطوف به درک کودکان از خودشان و کارهایی است که میتوانند انجام دهند .

فراهم کردن فرصت یادگیری این مهارت ها در رشد و بلوغ کودک بسیار مهم است .

مهارت اجتماعی - شخصی و عاطفی 23 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 16 از 23 آیتم
نمایش 1 - 16 از 23 آیتم