اسباب بازی های فکری - علمی و آموزشی

اسباب بازی های فکری یکی از بهترین روش ها برای پرورش قوای ذهنی کودک ،خلاقیت و مهارت های حل مساله در کودکان است .ذهن کودک طی پنج سال اولیه بعد از تولد بیشترین سرعت رشد را دارد و بازی فکری میتواند نقش بسیار موثری در روند رشد بهتر ذهن کودک داشته باشد .

اسباب بازی های فکری موتور محرکه کودک برای رشد ذهنی است .در شش ماهه اول بعد از تولد حرف زدن و تحریک بصری کودک جایگزین هر نوع اسباب بازی است اما بعد از ایندوره و با بالا رفتن توانایی های فیزیکی کودک ،ترکیبی از اسباب بازی ها و بازی های فکری مناسب در فرایند رشد ذهنی موثر خواهند بود .

اسباب بازی فکری


اسباب بازی های فکری و علمی و آموزشی تنوع و گستره بسیاری دارند و برای انتخاب دقیق این اسباب بازی ها نیاز است تا نسبت به جدول رشد مهارت های کودک و کم و کیف رشد مهارت ها با توجه به سن کودک اشراف داشت .

اسباب بازی های فکری - علمی و آموزشی  31 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 16 از 31 آیتم
نمایش 1 - 16 از 31 آیتم