اسباب بازی ۳ تا ۵ سالگی

اسباب بازی ۳ تا ۴ سالگی 

اسباب بازی های این دوره سنی از اسباب بازی های صرفا انفرادی تبدیل به برخی از اسباب بازی های گروهی میشود .بین ۳ تا ۴ سالگی ، کودک بطور چشمگیری تغییر میکند .بازی با دیگر کودکان برای او آسانتر شده و ترغیب به رعایت نوبت و انتظار در هنگام بازی می شود و نهایتا بازی های دسته جمعی و اشتراک گذاری اسباب بازی ها ، فرصت فوق العاده ای برای توسعه رفتار های اجتماعی  فراهم می نماید .همچنین با رسیدن به تعادل کامل در حرکت ، بازی های تقویت کننده ماهیچه ها گزینه بسیار خوبی در این دوره می باشند .

اسباب بازی - سه تا چهار سالگی

اسباب بازی ۴ تا ۵ سالگی 

اسباب بازی های فکری و میتنی بر ذهن در این دوره وارد مجموعه بازی های کودک میشود .در ۴ سالگی ، قوه تمرکز کودک کامل شده و اسباب بازی های مبتنی بر حافظه و تمرکز توجه کودک را جلب نموده و می تواند زمان طولانی او را مشغول نماید . تمایل او به بازی های دسته جمعی بیشتر شده و از بازی با دیگر کودکان لذت بیشتری می برد . همچنین با افزایش تمایل کودک به رقابت با دیگر همسن و سالان خود ، اسباب بازی هایی که در آن برای کودک هدفی نهایی تعریف می شود نیز نقش به سزایی در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودک خواهد داشت 

اسباب بازی - چهار تا پنج سالگی

اسباب بازی ۳ تا ۵ سالگی 14 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 14 از 14 آیتم
نمایش 1 - 14 از 14 آیتم