دانش

دانش ،تکنولوژی ،مهندسی و ریاضیات موضوعات اساسی و اصلی علم در عصر حاضر هستند که هم دختر و هم پسر به طور فزاینده ای نیاز به آشنایی با این مقولات دارند .ایجاد علاقه نسبت به این مقولات بسیار مهم است مهارت هایی که از طریق بازی و فعالیت های علمی آموخته میشوند بر طیف وسیعی از مهارت ها موثر میباشند .بنابراین آشنایی و یادگیری این مفاهیم بسیار مهم و ارزشمند است .در اینجا برخی از ایده ها و فعالیت های این دسته را مطرح نموده ایم . 

دانش 15 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 15 از 15 آیتم
نمایش 1 - 15 از 15 آیتم