ریاضی

ریاضیات پر از سرگرمی است .ایده های بسیاری نیز برای رشد مهارت های مرتبط با ریاضیات و شاخه های مرتبط با آن مثل اعداد ،خواندن ساعت ،شمارش پول ،منطق و استراتژی و حل مساله وجود دارد و از طرفی رشد مهارت های مربوط به این شاخه فواید و مزایای بی شماری دارد که از آن جمله افزایش اعتماد به نفس کودک است .بازی های ذهنی ریاضی نیز تجربه فوق العاده ای در رشد تفکر انتزاعی کودک میباشد .

ریاضی 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم