مهارت های ارتباطی - زبان و گفتار

مهارت های ارتباطی – زبان و گفتار (Speech ,Language & Communication Development)

توانایی برقراری یک ارتباط موثر و مطلوب مهارتی فوق العاده میباشد و بازی هایی که شامل فعالیت هایی مثل آواز خواندن ،بیان احساسات ،داستان سرایی و پرسش و پاسخ هستند نقش مهمی در ارتقا سطح این توانایی ها دارد .

در بررسی روند رشد مهارت ها در کودکان معمولا مهارت های این دسته را به گروه های زیر برای بررسی دقیقتر تقسیم بندی میکنند :

۱.درک مطلب

۲.زبان فارسی

۳.زبان خارجی

۴.خواندن

۵.حرف زدن

۶.نوشتن

۷.گوش کردن و توجه

۸.تلفظ کلمات

۹.داستانگویی

۱۰.جمله سازی

بازی های این قسمت از راهنمای بازی کودک بر اثرگذاری بر یکی از ده بخش فوق از مهارت های کودک تاکید دارد .

مهارت های ارتباطی - زبان و گفتار  3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم