مهارت اجتماعی شخصی و عاطفی

مهارت های اجتماعی - شخصی و عاطفی (Personal, Social & Emotional Development )

ایجاد دوستی و توسعه مهارت های اجتماعی باعث توسعه مهارت های عاطفی میشود .فعالیت ها و بازی هایی که دربرگیرنده کارتیمی و همفکری است ،فرصتی بسیار ارزنده برای کودک در هر رده سنی است تا همزمان با رشد با مفاهیمی همچون برد و باخت آشنا شود .ویژگی های مثبتی مثل همدلی ،مهربانی و احترام نیز از طریق این نوع بازی ها ارتقا میبابند .

مهارت های اجتماعی - شخصی و عاطفی در تقسیم بندی های جزیی تر به گروه های زیر تقسیم بندی میشود .با توجه به این تقسیم بندی ها و مقایسه مهارت های کودکان با آنها میتوان میزان پیشرفت و اجتماع پذیری و همچنین رشد مهارت های شخصی و عاطفی کودک را بررسی نمود :

۱.توانایی انطباق با تغییرات 

۲.دلبستگی

۳.توانایی تصمیم گیری

۴.پیروی از دستورالعمل

۵.پرورش حس کنجکاوی

۶.سلامت و بهداشت شخصی و عمومی 

۷.توجه و تمرکز

۸.مدیریت رفتار و احساسات 

۹.پشتکار

۱۰.آموزش اقتصادی

۱۱.مسئولیت و تعهد 

۱۲.اعتماد به نفس

۱۳.آگاهی اجتماعی و همدلی

۱۴.کارگروهی و مشارکت

مهارت اجتماعی شخصی و عاطفی 10 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم