کتاب

کتاب کودک 

کتاب را دوست خوب بچه ها معرفی میکنند .کتاب بزرگترین دریچه برای آشنایی کودک با دنیاییست که قرار است در آن زندگی کند .کتاب کودک مهربانترین و آشناترین دوست هر کودکی است که افتخار همدم شدن با آن تضمین زندگی موفق کودک در آینده است .

کتاب کودک

بسیاری کتاب و کتابخوانی را عامل صعود یا سقوط جوامع میدانند و موفق یا عدم موفقیت یک جامعه را به سطح دانش و سواد افراد جامعه که متاثر از کتاب و کتابخوانی است مرتبط میکنند .این به معنی آن است که عادت شدن کتابخوانی برای کودک یعنی رشد صحیح طرز فکر کودک و بالطبع موفقیت آینده او .

کتاب و کتابخوانی در سطح جهان چندان مهم است که روز دوم آوریل مصادف با ۱۴ فروردین هر سال به عنوان روز جهانی کتاب کودک انتخاب شده است .این روز مصادف است با سالروز تولد هانس کریستین آندرسن نویسنده بزرگ کتاب های کودک .

کتاب  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.