پلیس کوچک نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

بازی پلیس کوچولو

جدید

0-6 ماه
6-12 ماه
12-18 ماه
18-24 ماه
2 سال
3 سال
4 سال
5 سال
6 سال
7 سال
8 سال
9 سال
10 سال
11 سال
12 سال

معمولا طی مسافت های طولانی برای کودکان در ماشین خسته کننده است .از طرفی همین زمان فرصت خوبی است برای بازی و آموزش قوانین و مقررات به کودک .

وسایل لازم :

کلاه پلیسی کوچک ،مسیر طولانی برای رسیدن به مقصد !! و یک کودک کم حوصله !

به کودک بگویید که امروز قرار است شما پلیس نامحسوس بوده و خودروهای متخلف را شناسایی کنید .تخلفی که شما به دنبال یافتن آن هستید "رانندگی نکردن در بین خطوط است" .از کودک بخواهید که به دقت خودرو ها را تحت نظر قرار داده و آنهایی را که در بین خطوط حرکت نمیکنند با اشاره دست ،اعلام رنگ یا حتی اعلام مدل ماشین شناسایی کنند .

این بازی و تکرار آن باعث تثبیت مقررات راهنمایی و رانندگی در ذهن کودک شده و منجر به فرهنگ سازی خواهد شد .

به یاد داشته باشید در طول مسیر خود شما به عنوان راننده خودرو پلیس باید بیشترین دقت را در رعایت قوانین و مقررات داشته باشید .