کاردستی بازی هزارپیچ یا Maze نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

کاردستی بازی هزارپیچ یا Maze

جدید

0-6 ماه
6-12 ماه
12-18 ماه
18-24 ماه
2 سال
3 سال
4 سال
5 سال
6 سال
7 سال
8 سال
9 سال
10 سال
11 سال
12 سال

بازی هزار پیچ یا Maze را تقریبا همه میشناسند .ما اینجا میخواهیم یک صفحه بازی هزار پیچ با توپ برای شما بسازیم که البته بسیار ساده است و نیاز به وسیله خاصی هم ندارد .در عوض کمک زیادی به بهبود مهارت هماهنگی چشم و دست فرزندتون کرده و شاید مدتی هم او را سرگرم نگه دارد .

کاردستی بازی هزارپیچ یا maze

بچه‌های سه تا پنج سال از این بازی در روش ساده لذت میبرند یعنی عبور توپ از داخل لوله‌ها .بچه های بزرگتر اما میتوانند با رسم یک مسیر بازی را سخت‌تر کرده و لذت بیشتری از آن ببرند .

وسائل لازم :

  • یک کارتن خالی تقریبا بزرگ
  • لوله‌های کارتنی – مشابه آنچه که در وسط دستمال توالت هست
  • کاغذ رنگی در چند رنگ
  • چسب پهن
  • چسب مایع یا چسب حرارتی
  • یک توپ تقریبا هم اندازه توپ فوتبال دستی

روش ساخت :

برای حرکت خوب توپ در داخل صفحه بازی نیاز به داشتن یک صفحه کاملا صاف دارید .پس طبق شکل زیر بخشی از یکی از دیواره‌های کارتن خالی را با ارتفاع مناسب (مثلا ۱۰ سانتیمتر) ببرید .اگر ناصافی در کف احساس میکنید آنرا برطرف کنید (مثلا اگر لبه‌های کارتن به هم چفت نشده‌اند لبه‌ها را چفت کرده و با چسب محکم کنید).

کاردستی بازی هزارپیچ یا maze

لوله‌های کارتنی را طبق شکل با استفاده از کاغذ رنگی و چسب پهن از هم تفکیک کنید تا در صورت نیاز به داشتن مسیر بتوانیم مسیر را با رنگ مشخص کنیم .(مثلا در بازی مشخص کنیم که توپ باید به ترتیب از لوله‌های نارنجی ،آبی ،قرمز و ....) بگذرد و در نهایت با استفاده از چسب مایع یا چسب حرارتی در جهات مختلف روی کارتن بچسبانید .

کاردستی بازی هزارپیچ یا maze

پیشنهاد : برای هیجان‌انگیز تر شدن بازی میتوانید از این روش بازی هم استفاده کنید .کارت‌هایی با رنگ های مشابه با رنگ لوله‌ها بسازید .در نوبت بازی هر کدام از بچه‌ها ،نفر دیگر یا مادر کارتهایی را انتخاب کرده و در برابر بازیکن میگذارد .بازیکن باید توپ را فقط از لوله‌های بارنگ مشابه و طبق ترتیب کارت‌ها عبور دهد .

کاردستی بازی هزارپیچ یا maze