پنج بازی حرکتی با نوار چسب نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

پنج بازی حرکتی با نوار چسب

جدید

0-6 ماه
6-12 ماه
12-18 ماه
18-24 ماه
2 سال
3 سال
4 سال
5 سال
6 سال
7 سال
8 سال
9 سال
10 سال
11 سال
12 سال

پنج بازی فیزیکی حرکتی با نوار چسب

بازی های حرکتی از جمله بازی های فوق العاده جذاب و هیجان انگیز خصوصا برای پسر بچه ها در دوره ۳ تا ۶ سالگی است . در اینجا میخواهیم ۵ بازی حرکتی را با استفاده از چند قطعه نوار چسب کاغذی به شما آموزش دهیم .

بازی شماره ۱ : پرش دو پا به سمت جلو یا عقب 

نوار چسب ها را با فاصله ای معین بسته به سن بچه ها روی زمین بچسبانید و از آنها بخواهید تا جفت پا از روی هر نوار بر روی نوار بعدی پرش کنند .اگر تعداد بچه ها زیاد باشد بود ،باید زمانبندی حرکت آنها را مدیریت کنید تا به هم نخورند .همین حرکت را میتوانید به سمت عقب نیز انجام دهید ،یعنی بچه ها به نوبت و جفت پا به سمت عقب پرش کنند .

بازی شماره ۲ : پرش یک پا 

در این حرکت بچه ها به نوبت و با یک پا بر روی نوار ها پرش می کنند .در این حرکت دقت در حرکت بر روی نوار ها ،سرعت عمل و کنترل تعادل مهم است .از بچه ها بخواهید تا حتما پاها را به نوبت بر روی نوار ها بگذارند تا به قابلیت آنها در کنترل حرکت کمک نمایید .

بازی شماره ۳ : حرکت کششی

یکی از پاها را بر روی خط اول بگذارید و پای دیگر را تا جای ممکن باز کنید .فاصله دو پا را بر اساس تعداد خط های بین پاها اندازه بگیرید . 

بازی شماره ۴ : حرکت کششی بدن 

این بار از بچه ها بخواهید تا هر دو پا را بر روی خط اول بگذارند و بعد بدون تماس بقیه قسمت های بدن با زمین و فقط با کف دست ها خود را به دورترین خط ممکن برسانند و بعد برعکس همین کار را انجام داده و روی خط اول برگردند .

بازی شماره ۵ : کشش کل بدن

این حرکت هم مثل حرکت قبلی است اما این بار بچه ها اجازه دارند تا روی زمین بخوابند و تا جای ممکن بدنشان را بکشند و به آخرین خطی که میتوانند برسند .