آموزش مفاهیم - منتسوری نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

آموزش مفاهیم به روش مونتسوری

جدید

0-6 ماه
6-12 ماه
12-18 ماه
18-24 ماه
2 سال
3 سال
4 سال
5 سال
6 سال
7 سال
8 سال
9 سال
10 سال
11 سال
12 سال

مفهوم باز و بسته

آموزش مفهوم (باز) و (بسته) را میتوان بسادگی و با استفاده از یک قیچی پلاستیکی بی خطر به کودک آموزش داد .قیچی را به دست کودک بدهید و اجازه دهید تا خود او سعی در باز و بسته نمودن آن نماید .با هر بار تغییر حالت قیچی از حالت باز به بسته و بالعکس ،اسم حالت قیچی را بلند بگویید : (باز یا بسته ) .اجازه دهید تا کودک بطور آزاد سعی در تکرار اینکار نماید تا بخوبی در ذهن او نقش ببندد .

روش منتسوری در آموزش مفاهیم

مفهوم چینش و تعادل

چند جعبه با ابعاد مختلف (از بزرگ به کوچک ) تهیه کرده و چند بار در برابر چشم کودک آنها را بر روی هم مرتب نمایید تا کودک خود مشتاق به انجام این بازی شود .بعد جعبه ها را به او بسپارید تا او بارها و بارها برای مرتب کردن آنها تلاش نماید .سعی کنید در کنار کودک نقش مشوق را بخوبی ایفا نمایید و با هر بار چیدن چند جعبه بر روی هم او را تشویق نمایید .

روش منتسوری در آموزش مفاهیم

مفهوم بزرگ و کوچک

تعدادی از ظروف آشپزخانه در رنگ ها و اندازه های مختلف را جمع جمع کنید .بهتر است تا رنگ ظروف متفاوت و شاد باشد .با باز و بسته کردن در ظرف ها سعی کنید مفهوم باز و بسته را برای کودک تشریح کنید .بعد با قرار دادن ظرف های کوچک در ظروف بزرگتر مفهوم بزرگ و کوچک را به او یا دهید .به یاد داشته باشید که قرار نیست شما مفهوم را تشریح کنید بلکه تکرار کلمه با تکرار عمل (مثلا قرار دادن ظرف کوچکتر در بزرگتر) باعث تثبیت مفهوم در ذهن او خواهد شد .در ادامه هم ظروف را به او بدهید و اجازه دهید تا او به طور آزاد سعی در کشف مفاهیم گفته شده نماید .

روش منتسوری در آموزش مفاهیم